Világnézet / Vallás rovat

Linkajánló
Kezek - Helyszíni beszámoló a meggyalázott vereckei emlékműről
Akik lenn maradtak, azok értő, gyakorlott kezekkel tépték le a kicsiny koszorút a magyar nemzeti színű szalaggal együtt, gyors mozdulatokkal söpörtek le mindent a fekete monolit oltárról.
A presbiter kiskátéja
Presbiter lehet a gyülekezet minden választásra jogosult ­ férfi vagy női ­ tagja, aki tisztességes és egyházias életet él. A presbitereket a gyülekezet választja az egyházi szabályzatban meghatározott időre.
dr. Ladányi Sándor a presbitériumokról
Az 1881. évi debreceni zsinat határozta el, hogy az országban mindenhol legyen presbitérium, de addigra már eléggé elterjedt.
Kovács András a gyülekezet vezetőiről
A gyülekezetet a lelkipásztor, egyenrangú társa, a gondnok és a presbitérium vezeti. Koordinációs szerepük akkor működik jól, ha a feladatokat meg tudják osztani egymással.
dr. Csohány János a presbiteri rendszerről
A Magyarországi Református Egyház alkotmányát tekintve presbiteri rendszerű, melyre rendkívül büszkén hivatkozik is. Azonban a gyakorlati élet nagyon sok helyen egészen mást mutat.
Volnár-Varga Péter a gyülekezetekről
A gyakorlati képzésnek hála, viszonylag jól tájékozottan kerülhet ki a második lelkészképesítő vizsgát követően a hallgató a gyülekezetbe. A pápai iskolarendszer hat éves, melyből az utolsó év teljesen gyakorlati jellegű.
Péntek László a presbitertisztségről
A presbiter a presbitérium tagja. A presbitérium pedig a gyülekezet lelki, anyagi, szelleme életének irányítója. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy presbiter az, aki a gyülekezet lelki és anyagi életével foglalkozik.
Dr. Ritoók Pál a presbiterképzésről
A presbiterképzés gondolata nem mai keletű. Ravasz László, Szabó Imre, Makkai Sándor tekintélyes egyházi vezetők már a II. világháború előtt vetették föl azt, hogy a presbitereknek képzésre volna szükségük feladatuk ellátása érdekében.
legelső oldal előző oldal1 2
© halmaz.hu