Világnézet / Természetvédelem rovat
Ateizmus - Vallás - Természetvédelem - Szkepticizmus

Linkajánló
Víz Keretirányelv
Hazánkra érvényesek a 2000 decemberében elfogadott Víz Keretirányelv követelményei. Ez többek között előírja, hogy 2015-ig minden hazai felszíni és felszín alatti víznek jó ökológiai és kémiai állapotot kell elérnie.
Dráva védelme
A Drávával természeti adottságai és veszélyeztetettsége miatt kiemelten foglalkozunk. A folyó természetközeli állapotát többek között a horvátországi szakaszon, Novo Virjénél tervezett vízlépcső megépítése is súlyosan veszélyezteti.
Az évtized folyója a Rába
Célunk a Rába, hazánk egyik legtermészetesebb folyójának állapotfelmérése, a folyó menti természeti értékek bemutatása, a jelenlegi természetvédelmi problémák felderítése, valamint megoldásukra javaslatok, akcióprogramok kidolgozása.
Tisza
Célunk a Tisza menti ritka és veszélyeztetett fajok valamint élőhelyeik védelme, a leromlott állapotú társulások helyreállítása.
Zöld Duna
A program célja, hogy a Duna magyarországi szakaszán kiemelt területeken hozzájáruljunk a természetkárosító tevékenységek csökkentéséhez, tönkretett területek helyreállításához, tokfélék állományának növeléséhez.
Folyók védelme
Az édesvizek, álló- és folyóvizek fajgazdagságukkal, változatosságukkal, kiemelkedő természeti értéket képviselnek. Olyan élőhelyek, amelyek nem csak a vízben élő növény- és állatfajok számára nélkülözhetetlenek.
Veszélyeztetett erdőtársulások
Különös figyelemmel kísérjük az európai viszonylatban is egyedülálló erdőspusztai tölgyesek helyzetét. Egykoron az ország területének 21%-át borító erdőssztyepp-területekből mára kevesebb, mint 10 000 ha maradt.
Erdőtelepítés
A program célja, hogy a magyarországi erdőtelepítések a természetes erdők és erdei élőhelyek területének növekedéséhez vezessenek.
legelső oldal előző oldal1 2 3 4 5 6 7 következő oldal utolsó oldal
© halmaz.hu