Linkajánló

Natura 2000

A Natura 2000 programot az Európai Unió indította a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozására. Ezt a célt olyan védett területek hálózatával kívánja elérni, amelyek az egész kontinens szempontjából legjelentősebb, egyedi vagy veszélyeztetett fajokat és élőhelytípusokat őrzik.

A kiválasztás alapját két európai uniós jogszabály határozza meg: az 1979-ben kiadott Madárvédelmi Irányelv, és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv. Magyarország védett területeinek csak egy része kerül majd bele a Natura 2000 hálózatba, ugyanakkor lesznek olyan Natura 2000 területek, amelyek eddig nem voltak védettek. Hazánk számára az uniós csatlakozás feltétele volt, hogy kijelöljük a Natura 2000 hálózatba javasolt területek listáját.

A hálózat felállítása hosszú, nemzetközi folyamat, mely a jelenlegi tagországok területén sem zárult még le. A javaslatok alapján a természetvédelmi hálózat Európa területének kb. 20 %-át borítja majd, összterülete megközelíti Franciaország területének nagyságát, ilyen értelemben az Unió legnagyobb "tagországa" lehetne.

A WWF Magyarország Natura 2000 programjának célja, hogy a nemzetközi szervezet tapasztalait felhasználva segítse a hazai Natura 2000 hálózat kialakítását, ezzel is hozzájáruljon hazánk egyedülálló természeti értékeinek megvédéséhez.

Hol tart Magyarországon a hálózat bevezetése?

A javasolt Natura 2000 területek listáját a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala állította össze szigorúan szakmai szempontok alapján. Nagyon fontos, hogy a természetvédelmi szempontokat sem a kijelölés folyamán, sem később ne írhassák felül különböző gazdasági vagy más érdekek. A szakmai kutatómunka alapján 2004. májusában a TVH benyújtja az Unió illetékes szerveinek az általa Natura 2000 hálózatba javasolt területek listáját, melyet hazánkban egy kormányrendelet formájában hoznak nyilvánosságra.

A WWF Magyarország az érintettek tájékoztatásával és lobbi munkával szeretné elérni célját, hogy a természet és az emberek harmonikus együttműködésével hosszú távon fenntartható természetvédelmi rendszer alakuljon ki, mely a "hagyományos" természetvédelemmel ellentétben nem rezervátum szemléletű.

Ennek érdekében szorosan együttműködünk más civil szervezetekkel. Megalakult a "Natura 2000 munkacsoport", melynek tagjai: CEEWEB, MME, MTVSZ és WWF arra törekszenek, hogy összehangolt munkával és közös akciókkal segítsék elő a Natura 2000 bevezetését. Ilyen közös tevékenység például a 2004 tavaszán induló fórum-sorozat, ahol elsősorban a földhasználattal foglalkozókat tájékoztatjuk a Natura 2000 folyamatról és lehetőségeikről.
A WWF nemzetközi csatlakozási programján (Accession Initiative) keresztül a többi új tagország természetvédőivel is együtt dolgozunk, szakmai anyagokat állítunk össze, konferenciákat szervezünk. A közös munka eredményeként készült például a "Jelentés a Natura 2000 hálózat bevezetéséről a csatlakozó országokban" című kiadvány is.

A Magyar Madártani Egyesülettel közösen szerveztük az első két magyarországi Natura 2000 konferenciát, ahol elsősorban a szakma és más ágazatok képviselői folytathattak párbeszédet először a hálózat bevezetésének feladatairól, annak állásáról, majd második alkalommal a Natura 2000 területeket fenyegető potenciális veszélyeztető és egyéb tényezőkről.

A WWF füzetek újabb köteteként, az európai természetvédelem jogi rendszerét összefoglaló, a témában hiánypótló kiadványt jelentettünk meg. Harmadik Natura 2000 konferenciánk a gazdasági kérdéseket, finanszírozási lehetőségeket tárgyalta, már nemzetközi szinten. Több mint 10 országból érkeztek résztvevők a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol a szakemberek értesülhettek a legfrissebb elképzelésekről és felvázolták ajánlásaikat.
Több jelentést készítettünk a hálózat bevezetésének állásáról és annak különböző kérdéseiről a leendő tagországokban.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy elhárítsuk a Natura 2000 területeket károsító veszélyeket, melyek elsősorban az EU bővítésével járó fejlesztési nyomásból adódhatnak mint például az infrastrukturális fejlesztések vagy az intenzív nagyüzemi gazdálkodásra irányuló törekvések.

A jövőben is szeretnénk hatékonyan hozzájárulni a hálózat bevezetéséhez, ahhoz hogy a Natura 2000 egyre ismertebbé váljon az érintettek, majd a nagyközönség körében. Szakmai törekvésünk az eddigieken túl, hogy a természetvédelem integrálása a különféle ágazati politikákba maradéktalanul megtörténjen, ezért dolgozunk együtt civil és "hivatalos" oldalon álló természetvédelmi kollégáinkkal az elkövetkezendő években.

Forrás: WWF Magyarország

© halmaz.hu