Világnézet / Természetvédelem / Nagyragadozók védelme: farkasok és hiúzok

Linkajánló

Nagyragadozók védelme: farkasok és hiúzok

A program fő célkitűzése a Magyarországon őshonos nagyragadozók visszatelepülésének elősegítése, élőhelyeik megóvása és a nagyragadozók megítélésének megváltoztatása.
Néhány évszázada a hiúz és a farkas egész Európában általánosan elterjedt volt. A hiúz egyedszáma Nyugat-Európában elsősorban élőhelyének megfogyatkozása és az emberi zavarás miatt csökkent drasztikusan. A farkas alkalmazkodóképessége a megváltozott körülményekhez ugyan sokkal jobb, ám ezt a fajt a legelő állatok védelme érdekében kíméletlenül vadászták és kiirtották.

Magyarországról a XX. század második felére a hiúz teljesen eltűnt, farkas csak szórványosan bukkant fel. Az 1980-as évektől a szlovákiai állománynövekedéssel szoros összefüggésben egyre több adat érkezik az újbóli magyarországi megjelenésükről.

Hazánkban mindkét faj fokozottan védett, a hiúz eszmei értéke 500 000 Ft, a farkasé 250 000 Ft. Ám a jogi védelem önmagában kevés. A WWF Nagyragadozó-védelmi Programjának alapkoncepciója, hogy csak akkor várható e két ragadozó zavartalan visszatérése természetes előfordulási helyükre, ha az élőhelyi feltételeken túl társadalmi megítélésük is javul. Ezért lényeges, hogy a lakosság és a szakmai közönség is jobban megismerje és elfogadja a természetben betöltött fontos szerepüket.

Magyarországon csak akkor alakulhat ki stabil hiúz- és farkas állomány, ha a szomszédos országokkal, különösen Szlovákiával és Ukrajnával közösen dolgozunk ezért, hiszen az állatok az országhatárokat nem ismerve alakítják ki territóriumaikat. Jó példája ennek az a Gömör-Tornai karszton élő farkasfalka, melynek vadászterületébe az Aggteleki Nemzeti Park és a Szlovák-karszt Nemzeti Park is beletartozik.

2002-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére a WWF közreműködött a hiúz és farkas állományára elkészített fajvédelmi terv kidolgozásában.
A WWF Magyarország 2003-ban a kassai Sosna Egyesülettel és a Szent István Egyetem (Gödöllő) Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékével együttműködve elindította "Farkasok és hiúzok a szlovák-magyar határon" nevű programját. Összegyűjtöttük és 80 oldalas kiadvány formájában közreadtuk a témával foglalkozó szlovák és magyar szakemberek tanulmányait, majd a határ két oldalán "Nagyragadozó napok" néven 5 alkalomból álló előadássorozatba kezdtünk. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az orvvadászat megszüntetése, a további élőhely vesztés megakadályozása és a potenciális élőhelyek javítása érdekében együttműködés alakuljon ki a természetvédők, az erdészek és a vadgazdálkodók között. Ezt a célt szem előtt tartva 2004. tavaszán a "Nagyragadozó napok" az Északi-középhegységben folytatódtak. A program során szakmai találkozókat, továbbképzéseket szervezünk, nagyragadozókkal kapcsolatos terepi kutatásokat végzünk és nemzetközi nagyragadozó-védelmi programokban, konferenciákon veszünk részt. A nagyragadozó fajvédelmi akciótervek kidolgozásában és megvalósításában szorosan együttműködünk a hazai természetvédelmi hatósággal.
Az ismeretterjesztés fontos eszköze az a WWF Magyarország közreműködésével készülő film, amely "A farkasok visszatérnek" címmel várhatóan 2004 végén - 2005 elején kerül a hazai televíziók adásába.

A program támogatói a visegrádi országok közötti együttműködést támogató, pozsonyi székhelyű International Visegrad Fund, és a világ farkasainak védelméért küzdő The United Kingdom Wolf Conservation Trust.

Forrás: WWF Magyarország

© halmaz.hu