Linkajánló

Fóti-Somlyó

A fóti Somlyó-hegy egy részét rendkívüli természeti értékei miatt már 1952-ben védetté nyilvánították. A területen található csaknem 1500 lepkefaj közül a legismertebb a fóti boglárkalepke, amelyre Magyarországon először éppen itt bukkantak rá. A lepke hernyója kizárólag szártalan csűdfűvel táplálkozik, amit a terjeszkedő cserjék veszélyeztetnek. Ezért van szükség arra, hogy a szártalan csűdfű - és a homoki gyeptársulást alkotó többi növény - érdekében kivágjuk a terjeszkedő galagonyabokrokat. A cserjék visszaszorítása érdekében - kísérleti jelleggel - a területet juhokkal és kecskékkel legeltettük. A WWF Magyarország 5 éve szervez természetvédelmi akciónapokat a Somlyón, amelyen több száz iskolás és felnőtt vett részt. Programunk az elmúlt években kiszélesedett. Igyekszünk visszaszorítani a crossmotorosok, autósok, siklóernyősök, lovasok természetpusztító tevékenységét. Természetesen valamennyi munkánk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival egyeztetve történik. Örömmel vettük, hogy a hatósági intézkedésre jogosult természetvédelmi őr jelenléte a Somlyón az elmúlt évben a korábbiaknál sokkal gyakoribbá vált.

2003 tavaszán átadtuk a Fóti-Somlyó tanösvényt. Ma a Fáy-présházhoz érkező látogató megvásárolhatja a tanösvény füzetet, képes kiadványunkkal a kezében állomásról állomásra szakszerű vezetéssel járhatja végig tanösvényünket. Úgy látjuk, hogy a tanösvény már az elmúlt évben is sokat segített abban, hogy a helybeliek még jobban megismerjék és megszeressék a Somlyót.

Jó munkakapcsolatban vagyunk Fót iskoláival, az Önkormányzattal, több civil szervezettel. Szeretnénk minél előbb elérni, hogy a WWF Magyarország szerepét a helybeliek vegyék át, a hivatalos természetvédelem és a civilek nélkülünk is szoros együttműködésben dolgozzanak a Somlyó-hegy hatékony természetvédelméért.

Forrás: WWF Magyarország

© halmaz.hu