Világnézet / Szkepticizmus / A kísértethistóriákról

Linkajánló


Később a barátnőmnek szokásává vált, hogy név, - születésnap és egyéb ünnepekkor virágot vesz a sirjára. Egy névnapkor elfeledkezett erről. Bea éjjel az ő lakrészükben a fürdőből koppanást hallott. Leesett a szappan a zuhanyzó szappantartójából. Fizikai képtelenség, hogy kicsusszon.

Az utolsó mondat egy olyan csalárd érvelésre példa, ami igen gyakori a szellemhistóriáknál. Azzal, hogy a mesélő közli, hogy fizikai képtelenség ami történt, eleve elzárja az utat a racionális magyarázatok előtt. Elégedjünk meg azzal, hogy egy "okos és abszolut megbízható személy" szerint a szappan kicsúszása fizikai képtelenség volt. De vajon mit mondana erre mondjuk Stephen Hawking, aki könyvében kifejti, hogy a kvantummechanika szerint egy test áthatolhat egy másikon, csak rendkívül kicsi valószínűséggel? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez történt - biztos vagyok benne, hogy van ennél jóval valószínűbb magyarázat is. Beának viszont óvatosabban kellene kezelnie a "lehetetlenség" kifejezést.

A víz hatására a szappanban kémiai folyamatok indulnak meg. Egy vizes szappan külső hatás hiányában is elmozdulhat, de akár segíthet is neki például a huzat. Mivel Bea nem volt a fürdőben - a koppanást máshonnan hallotta -, nem láthatta, hogy a szappan hogyan volt lerakva, és az elbeszélés nem tér ki arra, figyelte-e, hogy ki mikor volt a fürdőszobában. Mivel a történet éjjel játszódik, de még mindenki ébren van, valószínű hogy ilyentájt fürdött valaki. Az állítást, hogy a leesés fizikai képtelenség volt, el kell hinnünk Beának. Annak a "kiegyensúlyozott, lelki békében élő, okos" Beának, aki nemsokára már a pánikba esés szélén áll, mivel a szappan másodszor is leesik:

Mikor visszahelyezte, - pár perc mulva megismétlődött. Nem akart pánikot, - nem tette vissza a helyére.

A körülményeket nem ismerjük, így a szappan leeséséről nem sokat tudunk mondani - annyi viszont nyilvánvaló, hogy Bea eleve mágikusan gondolkodik. Egy természettudományos beállítottságú személy, ha foglalkozna is a kérdéssel, valószínűleg magyarázatot keresne (Biztos hogy jól raktam a helyére a szappant? Nem eshetett rá valami felülről, ami leverte? Volt valaki azóta a helységben? Merre járt a macskám ezidő alatt? ... ) - nem pedig elmenekülne a szappan elől. Ne felejtsük el, hogy eddig semmi más nem történt, csak hogy évekkel az anyós halála után ("barátnőmnek szokásává vált, hogy név, - születésnap és egyéb ünnepekkor virágot vesz a sirjára") egy este a leesett szappant a helyére téve az újra leesett.

A nagyfia /21 éves/ eközben az ágyban zenét hallgatott a lakás másik
részében. Egyszer elhallgat a zene. Mikor fölkelt, - látja, hogy a hangerő le volt tekerve. Gyanutlanul visszahangositja.

Bea megijed a szappantól, fia azonban gyanútlatnul visszahangosítja a magától letekerődött hangerőt.

Ugyanaz történik még kétszer. Nem tudott magyarázatot adni miért, de furcsán érezte magát.

...pedig a történet szerint meg tudjuk magyarázni: azért érezte furcsán magát, mert a zene háromszor elhallgatott magától és ő még csak nem is gyanakodott. Az információk itt is hiányosak. Milyen berendezéssel állunk szemben? Be lehet programozni kikapcsolásra? Hogyan viselkedik ha áramingadozás van? Milyen fizikai hatások zavarhatják még a működését? Egy elektronikus eszköz esetében igen sok lehetséges magyarázat van. A fiú valószínűleg sejtette is a jelenség természetes okát, különben furcsálotta volna a történteket.

Felmerül itt az időrend problémája is. A történet szempontjából nem lényegtelen, hogy a fiú utólag, a szappanhistória elmesélése után mondta hogy ő is furcsán érezte magát, vagy ettől függetlenül. Természetesen egyik lehetőség se bizonyít semmit, de az első variáció jóval egyszerübben megmagyarázható. És Bea vajon tudta már ekkor, hogy elfelejtette a virágot? Vagy utólag rakta össze a történetet? Esetleg már eleve lelkiismereti problémái voltak amiért nem vitt virágot, és számított is valami "megtorlásra"?

A különben vagány, merész fiu sirva ment át a szüleihez és aznap velük aludt.

Ismét sarkított kifejezések: "vagány", "merész". Ezeket többnyire egy-egy cselekedet jellemzésére szoktuk használni - esetleg kisgyerekekre mondjuk mint általános jellemzést. Hacsak nem mindenki "abszolut" ebben a családban, ezek a szavak azt szolgálják, hogy a történet megmagyarázhatatlanabbanak tűnjön.

A virág után megszünt a "zaklatás".

A történetben néhány közel egyidejű esemény szerepel, így a "megszünt a zaklatás" kifejezés kicsit túlzónak tűnik - jóllehet az események mesélője által sugallt értelmezés szempontjából kétség kívül jobban hangzik mint mondjuk az, hogy "többet nem esett le a szappan". Nem derült ki, hogy Bea mennyi idő után vitt virágot a sírra, sem pedig hogy várta-e a "zaklatás" megszünését, vagy utólag vette azt észre.

Jóval érdekesebb kérdés ennél, hogy mi utalt a történtek virággal való kapcsolatára. Számos más lehetőség is fennáll. El lehet képzelni például egy történetet, amelyben mosakodni vágyó földönkívüliek foglalják el a mosdót. Miközben a zene elhallgatása jelzi, hogy valamilyen probléma van az elektromossággal - ezt bizonyára az űrhajó okozza -, a szappant kétszer is a földön találják, miután hangokat hallottak a fürdőszobából. Miután az elektromos problémák megszüntek, a szappan se esett le többé.

Miközben a szellem-elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért pont a szappannal és a zenével történt valami, a földönkívüli-elmélet mindkettőt megmagyarázza. Sőt, a történet többi részére is magyarázatot adhat. Az említett huzat talán azért volt, mert a földönkívüliek akkor is épp mosakodni jöttek (Bea ekkor nem vette észre őket, mert az anyós halálával volt elfoglalva), az óra pedig az űrhajó által keltett mágneses erőtér miatt mozdult el. A szellem-elmélet nem magyarázza meg, hogy miért kellett volna az órának elmozdulnia. Kézenfekvő megoldásunk van arra is, hogy az anyós halála előtt miért nem történtek ilyesmik: természetesen azért, mert eddig az anyós engedte be a földönkívülieket. Az idegenek fel akarták venni a kapcsolatot Bea fiával, hogy ezentúl ő engedje be őket, de a fiú megijedt tőlük és sírva rohant a szüleihez. Mivel nem akarta hogy hülyének nézzék, inkább nem beszélt arról, hogy mit látott, csak hebegett valami olyasmit, hogy "furcsán érzi magát".

Mindezek miatt a történeten nincs igazán sok megmagyarázni való - már ami annak "rejtélyeit" illeti. Az elbeszélésből nem derül ki hogy pontosan mi történt - annyi tudtunk meg, hogy egy eleve mágikusan gondolkodó nőnek milyen sajtátos értelmezése alakult ki néhány egymástól valószínűleg független eseményről. Mindez ismert pszichológiai folyamatokkal magyarázható, úgy mint az előzetes várakozás és ismeretek értelmezésre kifejtett hatásán, vagy a koincidenciákkal kapcsolatos általánosan téves alapállásunkon 2. Mindkettőről részletes ismertető olvasható a Szabadgondolkodó honlapon 3. A történtek pontos rekonstruálásához a kapott információ tehát nem elég, de a fenti elemzésből talán látható, hogy ebben a formában mint szellemek léte mellett szóló érv, nem is igazán vehető komolyan. Ezzel nincs egyedül a szellemhistóriák között.

Kísértettörténeteket sok alkalommal vizsgáltak már. Egyes esetekben, mint például a Davenport fivéreknél4 kiderült, hogy egyszerű csalásról van szó. Máskor - például Margaret és Kate Fox esetében5 - a szellemidézők önmagukat leplezték le. Ahol részletesebb tudományos vizsgálatokat végeztek, sehol se találtak olyan esetet, ahol ne lett volna valamilyen kézenfekvőbb, racionális magyarázata a jelenségnek. A James Randi Educational Foundation 1.000.000 dollárt ajánlott fel bárkinek, aki be tudja bizonyítani a természetfeletti jelenségek létezését6 - mindeddig teljesen eredménytelenül.

Felhasznált irodalom:
1. Forrás: Nők Lapja fórum, bilboa
2. lásd például http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/tv98/tv9809/koinci.html . Más pszichológiai mechanizmusokról, amik a racionális magyarázatokban szerepet játszhatnak, a http://www.szabadgondolkodo.hu oldalon találsz gyüjteményt.
3. http://www.szabadgondolkodo.hu.
4. Forrás: Walter B. Gibson: Csodák könyve avagy vigyázat, csalok! 123. oldal.
5. lásd http://konyv.uw.hu/ostobasag.htm#kopogoszellemek
6. www.randi.org

Szerző: Video

Előző oldal Előző oldal
© halmaz.hu