Világnézet / Ateizmus / Könyvajánlatok - Valláskritikával foglalkozók számára (43 könyvről)

Linkajánló

II. NEM MAGYAR SZERZŐK (1632 – 1993, 27 MŰ)

- 1632 -
GALILEO GALILEI: PÁRBESZÉDEK – A két legnagyobb világrendszerről, a Ptolemaiosziról és a Kopernikusziról. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. Eredeti kiadás: 1632!

Sok lelkes hívő beszél Galilei beszámíthatatlanságáról, amikor az Egyház korabeli tudományellenességéről esik szó. Elfeledkeznek azonban arról, hogy milyen korszak lehetett az, amelyben a valláskritikai írásokat a szerző álnéven, titokban jelentették meg, mert a nézeteik és meggyőződésük mellett azért az életüket is szerették. Sokuk azonban a vallás eszmerendszerét, logikáját bírálták és mutatták is helytelenségét, paradoxonjait, álságosságát. Galileivel más volt a helyzet – ő (Darwin-hoz hasonlóan) nem valláskritikai szándékkal és célzattal jelentette meg műveit, hanem azért, mert felvetéseit a tudomány félreértést és pontatlanságot nem tűrő, kíméletlen következetességet követelő szigorával tudta azokat bizonyítani, és ezek ellentétben álltak az akkori, Egyház által szentesített világképpel. Ő nem a humanizmus nevében kellett, hogy csevegő-esszé formájába öntse, kínosan ügyelve minden szóra, amit papírra vetett, hanem azért volt kénytelen, mert ezt igazságérzete diktáltatta vele: amikor a teológusok csavaros észjárását lemásolva a tudománytörténet egyik legfurmányosabb beszélgetésében elrejtette a világleírásának csalhatatlan érveit, az Egyházi hatalmasságok könyörtelen bosszújától csak a szerencséje mentette meg, mivel nem volt teljesen egyedül, mégis, többnyire őt hurcolták meg emiatt.

Megtehette volna, hogy röviden leírja az eredményeit, és kimutatja a korábbi álláspontok helytelenségét – úgy, ahogyan ma ugyanezeket leírják a fizika tankönyvekben. Ezért azonban azonnal a vesztőhelyre került volna.

A „Párbeszédek” valódi tudománytörténeti csemege mindazok számára, akik betekintést szeretnének kapni arról, hogyan volt képes a modern kor egyik legnagyobb és legnépszerűbb fizikai tudományforradalomnak az alapját előrevetíteni (ő volt az első, aki a relativitás elmélet alapjait már akkor megfogalmazta!) az akkori kor „gondolatrendőrségét” kijátszani, mégha nem is teljes sikerrel.

- 1685 -
JOHN LOCKE: LEVÉL A VALLÁSI TÜRELEMRŐL, Akadémiai Kiadó, Bp., 1973.

Az eredeti írás 1685-ben készült el, és alapmű mindenki számára, aki komolyan foglalkozik a vallás kérdésével. A magyar, 1973-as kiadás kétnyelvűen készült, azaz tartalmazza az eredeti latin változatot is.

- 1748 -
DAVID HUME: TANULMÁNY AZ EMBERI ÉRTELEMRŐL, Magyar Helikon Kiadó, Bp., 1973. Eredeti kiadás: 1748!

Hume elsősorban az emberi természetről értekezett, de korán felismerte, hogy ennek tanulmányozására a „nem megfelelően működő” gondolkodásmód a legalkalmasabb, és számos eszmefuttatása foglalkozik a vallásos gondolkodás jellemzőinek feltárásával. Ezen kötetében a következő fejezetekben: „A csodákról”, „A különleges és a túlvilági életről”.

- 1767 -
PAUL HENRI HOLBACH: A LELEPLEZETT KERESZTÉNYSÉG, vagy a keresztény vallás alapelveinek és hatásainak vizsgálata. Hungária Könyvkiadó, Bp., 1949. Eredeti kiadás: 1767.

A kötet mottója: „A babona egészségtelen tévedés; fél attól, amit szeretnie kellene, erőszakot tesz azon, amit tisztel: mit számít, vajon tagadod-e vagy gyalázod az isteneket? – Seneca, 12. levél.”

- 1770 -
PAUL HENRI HOLBACH: SZENTEK KÉPTÁRA – avagy, vizsgálata a kereszténység által tisztelt és példaképül állított személyek szellemének, magatartásának, elveinek és érdemeinek. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1966, eredeti kiadás: 1770!

Kiegészítésül a címlap további kiegészítése: „Okulhatnak belőle együgyűek is, kik mások véleményének készpénznek veszik: hisz elfogult az emberek ítélete, hat rá erősen vonzalom és gyűlölet. Csak azt ismerheted, kit ismersz tenmagad. – Phadrus III. könyv. 10. mese.”

- 1770 -
PAUL HENRI HOLBACH: A TERMÉSZET RENDSZERE – A TERMÉSZETI ÉS ERKÖLCSI VILÁG TÖRVÉNYEI, 2. kiadás: Akadémiai Kiadó, Bp., 1978; 1. kiadás: 1954; eredeti kiadás: 1770!

Feuerbach - „A Kereszténység lényegé”-hez hasonlóan ez is alapmű, tkp a materialista világnézet „bibliája”.

Az I. Rész tartalma: „A természet és törvényei. Az ember. A lélek és a lelki képességek. A hallhatatlanság dogmája. A boldogág.” Mindezek 17 fejezetben dolgozza fel.

A II. Rész tartalma: „Az istenségről; létének bizonyítékairól, tulajdonságairól; miképpen befolyásolja az emberi boldogságot.” Ezt a témát 15 fejezetben dolgozza fel. Holbach 1756 és 1790 között számos kritikai művet írt.


Előző oldal Előző oldalKövetkező oldal Következő oldal
© halmaz.hu